Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi zajmuje się badaniem właściwości użytkowych skał i minerałów. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne z zakresu geologii gospodarczej i geologii złóż dla studentów geologii, inżynierii geologicznej, ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej. W pracy badawczo-dydaktycznej skupiamy się na praktycznym zastosowaniu wiedzy geologicznej w gospodarce i biznesie.

Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi tworzony jest przez siedmiu pracowników naukowych. Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Andrzej T. Solecki.

  • Ćwiczenia terenowe z "Górnictwa i wiertnictwa" w KWB "Turów" z dr. W. Śliwińskim

Dziękujemy za odwiedzenie naszej nowej strony internetowej i zapraszamy do przeczytania informacji które zamieściliśmy. W zakładce „Aktualności” można sprawdzić bieżące wydarzenia z życia Zakładu.

Zespół Zakładu Gospodarki Surowcami Mineralnymi UWr